"To enhance and institutionalize the e-Extension system in agriculture, fisheries, and natural resources for optimal application, utilization and exchange among users and partners."

Department Order No. 03 series of 2007 designates the Agricultural Training Institute as lead agency for the provision of e-Extension services in collaboration with the various agencies, bureaus and organizational units of the DA. This is to integrate and harmonize ICT-based extension delivery system for agriculture and fisheries.

Farmers' Contact Center
Kaagapay ninyo sa usaping pang-agrikultura
call 1 800 10 982 2474
text 0920 946 2474
email: info@e-extension.gov.ph

Lika! Usap Tayo

online course on human communication and relationOnline Course on Effective Human Communication and Human Relations

Kung ikaw ay nagnanais na mapabuti pa ang iyong kasanayan sa pakikipagtalastasan at pakikipag-ugnayan sa kapwa, ang kursong ito ay para sa iyo. Sa mga Agricultural Extension Workers (AEWs), ang pakikipagtalastasan at pakikipag-ugnayan sa kapwa ay isang pang-araw araw na Gawain at kung higit na magiging epektibo ang pagsasagawa ng mga ito, mas maraming magsasaka at mas maraming tao ang maliliwanagan sa mga impormasyon at teknolohiyang nauukol sa pagsasaka at pangisdaan. Ang “online” na kursong ito ay nakasalin sa Wikang Tagalog upang mas mabilis na maunawaan ng mga Pilipino.

  ► Go to the course now.