Marj
Re: Certificate
by Marjorie M. Arriola - Wednesday, 9 March 2011, 03:53 PM
 
Hello Joyce!

Yes. Makakatanggap ka ng certificate sa online course on Yummy Yam: Ubi Production (Yam1) dahil naipasa mo ito. Pakisend lamang ng iyong kumpleto pangalan kasama ang iyong postal address sa suppport@e-extension.gov.ph. Babalitaan ka rin namin kung paano at kailan mo ito makukuha.

Maraming salamat at Congrats!


Online: 0 Messages: 0
You are not logged in. (Login)