Picture of Dominic Unson
Re: Is it possible to Raise Goats in a parcel of land with Diversified Fruit Trees?
by Dominic Unson - Wednesday, 1 October 2014, 09:46 PM
 
Salamat Ms. Arriola

Sana hindi kainin o ngatngatin ng kambing yung mga puno kung mayroon naman syang ibang makakain. May ugali po ba talaga na mag-ngatngat ng puno ang mga kambing?

Ang plano ko po kasi ay pabakuran muna yung parcel ng lupa, hayaan na kainin ng kambing ang mga halaman doon. At sa huli, ay papatamnan ng tamang forages ang parcela ng  lupa (bilang undergrowth ng mga fruit trees). 

Sa ngayon, wala pang bakod yung parcel ng lupa kung kaya hindi pa maoobserve kung ano ang magiging behavior ng kambing sa kakahuyan.
Online: 0 Messages: 0
You are not logged in. (Login)