Picture of Myrna  Romero
Re: e-Learning Course on Mechanized Rice Transplanting Technology, Now Online!
by Myrna Romero - Tuesday, 13 April 2021, 05:23 AM
 
Yes, pero sa may mga makapal lang ang busla kasi may kamahalan po ang mga iyon. Nakatulong siya para mapadali ang mga trabaho, pero marami ring mga farmers ang mawalan ng trabaho lalo na sa traditional na pamamaran.
Online: 7 Messages: 0
You are not logged in. (Login)